První schůzka - pohnoutsezmista.cz

Pohnout se z místa.cz
I*
Menu
Přejít na obsah

První schůzka

  • Vysvětlovací
  • Seznamovací
  • Popovídání o způsobu práce, o průběhu celého sezení
  • Vyzkoušení koučinku
  • Sami posoudíte, zda já jako osoba a metoda koučinku Vám může být přínosná
  • První schůzka je bezplatná
  • Není závazná pro další spolupráci

Na první schůzku – poznávací schůzku, může, pokud budete chtít, hned navázat plnohodnotné
koučovací sezení. Zaměříme se na Vaše témata, konkretizujeme, na čem budeme pracovat. Z této schůzky už můžete odcházet s prvním akčním plánem.
I*
Návrat na obsah