Nejčastější otázky - pohnoutsezmista.cz

Pohnout se z místa.cz
I*
Menu
Přejít na obsah

Nejčastější otázky

Jak dlouho trvá sezení?
Většinou 1 max 1,5 hod. Dle potřeby klienta.

Jak sezení probíhá?
On-line, (watsApp, skype, messenger, apod.), telefonicky, písemně (mail), osobně -
v prostředí, které je klientovi příjemné (koučovna, domov klienta, v lese, na louce – kdekoli)

Jaká je cena za koučovací sezení?
První hodina je vždy zdarma. Kouč musí klientovi tzv. sednout. Další sezení 500,- – 1000,- Kč.

Kolik sezení se doporučuje?
Je to opět individuální. V průměru 6 – 10 sezení, ale jsou klienti, kteří přijdou jednou s konkrétním problémem a jedno sezení je pro ně dostačující.

V čem mi bude koučink prospěšný?
Utřídění myšlenek, odstranění bloků získaných během dětství i dospělosti, nalezení vlastního
potenciálu, vyřešení konkrétních situací podle svých možností, své povahy, názorů a životních
zkušeností.

Jak se změním, pokud využiji koučink?
Více si sebe vážím, lépe si rozumím, jsem schopen se rychleji a přesněji rozhodovat, umím
lépe pracovat s časem, prioritami, dokáži se více soustředit na výsledky, kterých dosahuji
snadněji, vím přesněji, co chci.

Proč koučink funguje?
Spolupráce mezi koučem a klientem je založená na důvěře a porozumění, jsou nastaveny cíle,
tak aby dosahování klientovi způsobovalo radost a podněcovalo ho k další aktivitě.
I*
Návrat na obsah