Etický kodex - pohnoutsezmista.cz

Pohnout se z místa.cz
I*
Menu
Přejít na obsah

Etický kodex

Je naprostou samozřejmostí, že 100% dodržuji etický kodex kouče.
Bezvýhradné dodržování etického kodexu mou osobou, zaručuje naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se na sezení probírají.
Samozřejmostí je příjemné prostředí (vybrané klientem), ve kterém koučovací sezení probíhá a naprosté respektování Vaší individuality.
I*
Návrat na obsah